Anarchist Terms and Conditions

To jest kodeks postępowania dla AnarchistCode.com.

Anarchist Code Anarchist Terms and Conditions

Not Logged In: Login?


On : of 0 Words

Polityka prywatności XYZ AnarchistCode.com :

Sekcja 1 : Misja i cel niniejszych Warunków

Celem warunków jest określenie, jakie jest dopuszczalne korzystanie ze strony internetowej i jakie jest niedopuszczalne korzystanie ze strony internetowej. Korzystając z tej usługi, akceptujesz wszystkie warunki korzystania z usługi.

Sekcja 2 : Spis treści

Nasze zasady i warunki są podzielone na następujące sekcje :

Sekcja 3 : Własność intelektualna

Utrzymujemy następujące warunki dotyczące własności intelektualnej :

  • Materiał, który publikujemy i robimy - Nasza strona internetowa jest właścicielem własności intelektualnej w tym przypadku.
  • Materiał, który publikujemy i nie tworzymy - Niniejszy materiał jest udostępniany na podstawie przepisów ustawy o dozwolonym użytku.
  • Użytkownicy materiałów publikuj i udostępniaj - Wszelkie materiały opublikowane przez użytkownika tej witryny, jeśli są własnością tego użytkownika, są zachowane jako własność tego użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania tego materiału wyłącznie w celach promocyjnych lub reklamowych.
  • Użytkownicy materiałów publikuj i nie przechowuj - Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za użytkowników, którzy opublikowali własność intelektualną, których nie posiadają lub mają prawo do repostowania. Jeśli uważasz, że posiadasz własność intelektualną, która została nieodpowiedzialnie redystrybuowana za pośrednictwem tej strony, to jesteś zachęcany do skontaktowania się z nami. Współpracujemy ze wszystkimi ważnymi skargami dotyczącymi praw autorskich i własności intelektualnej.

Sekcja 4 : Prohibited Activity

Następujące działania są zabronione w całej witrynie :

  • Hasła i inne prywatne informacje - Wszelkie próby uzyskania dostępu do haseł lub innych prywatnych informacji na stronie internetowej są zabronione.
  • Poważnie podszywa się pod kogoś, kogo nie ma - Wszelkie próby interakcji ze stroną internetową lub innymi użytkownikami pod alternatywną tożsamością są zabronione.
  • Zakłócić funkcjonalność strony używanej przez innych - Każda próba ingerencji, zakłócenia lub spowodowania problemów dla innych, którzy próbują korzystać z tej strony.

Sekcja 5 : Limited Liability Policy

W żadnym wypadku , ani żaden z jej członków, dyrektorów ani współpracowników nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z korzystania z Witryny lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z tej witryny internetowej, niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność wynika z umowy. , w tym jej funkcjonariusze, dyrektorzy i współpracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, wynikowe lub szczególne zobowiązania wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z tej strony internetowej.

Sekcja 6 : Polityka obowiązującego prawa

Niniejsze zasady i warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z ustalonym prawem :

San Francisco, Kalifornia, USA (San Francisco, California, USA)

Sekcja 7 : Witryny stron trzecich

Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za materiały i treści pojawiające się na stronach internetowych stron trzecich, do których prowadzą linki :

  • Strona internetowa - Wszelkie materiały powiązane z jakąkolwiek stroną na tej stronie.
  • Administrator - Wszelkie materiały powiązane z jakąkolwiek stroną na tej stronie przez dowolnego administratora.
  • Użytkownicy - Wszelkie materiały powiązane z dowolną stroną w tej witrynie przez dowolnego użytkownika.

Sekcja 8 : Zasady zachowania

W interakcjach ze wszystkimi innymi użytkownikami, w tym powiązanymi lub niepowiązanymi ze stroną, oczekuje się, że będą związani Kodeksem Postępowania Anarchistycznego. Dowiedz się więcej na: AnarchistCode.com.

Sekcja 9 : Zasady umowy

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na te warunki użytkowania.

Sekcja 10 : Zasady łamania zasad - co zrobić, jeśli znajdziesz naruszenie tych warunków

Jeśli znajdziesz naruszenie tych warunków, zachęcamy do skontaktowania się z nami.

Skontaktuj się z nami

Sekcja 11 : Zasady rezygnacji użytkownika

Jeśli nie dotrzymasz podstawowych, oczekiwanych standardów anarchistycznego Kodeksu Kodeksu, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia konta użytkownika i wszystkich związanych z nim danych.

Sekcja 12 : W jaki sposób licencjonowany jest tekst niniejszych warunków świadczenia usług?

Ten dokument warunków korzystania z usługi jest licencjonowany na następujących warunkach ...

Creative Commons Attribution 3.0 License (CC-BY License)


Polskie

Dom|O|Kontakt|Polityka prywatności